OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023
Bygningstypene

Type 2 – horisontaldelte hus med to fulle etasjer

Dette er flerfamiliehus med to fulle etasjer, og to eller flere oppganger. De fleste er bygget med fire toromsleiligheter per oppgang, det vil si to leiligheter per etasje. Det finnes også en variant med større leiligheter med to leiligheter per oppgang.

Type 2-husene er enkle, rasjonelle bygningskropper med overdekket inngang, verandaer og balkonger som skaper variasjon. Husene har fasader i pusset tegl, lite eller ingen bruk av treverk annet enn i vinduer og dører, store sammenhengende takflater med «halvmånearker» og takluker i trappeoppganger og loft.