OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Slik søker du byggetillatelse

Her finner du veileder og retningslinjer for utbygging i Ullevål hageby, enten du vil bygge ut kjeller eller loft, skifte bad eller kjøkken eller foreta større oppussing.

Hovedregelen er at du plikter å søke Borettslaget Oslo Havebyselskap om alle inngrep i bygningskonstruksjonen. Iblant må du også søke Plan- og bygningsetaten.

Du kan ikke sette i gang håndverkere før tillatelser foreligger og gebyrer er betalt.

Ved større utbygging og ombygging er det nødvendig å bruke profesjonell bistand som arkitekt, konstruksjonsteknisk fagperson og/eller brannteknisk rådgiver.

Men det er du som andelseier som er juridisk og økonomisk ansvarlig – og da må du vite hva du gjør. Denne veilederen tar deg gjennom prosessen steg for steg:

1. Fortell hvor du bor

Det er fire forskjellige bygningstyper, med til dels ulike regler i byggesaker.

2. Fortell hvor tiltaket skal utføres

Reglene for samme tiltak kan være ulike, avhengig om det skal utføres på loft, i kjeller eller i en av de opprinnelige boligetasjene.

3. Fortell hva du vil gjøre

Her finner du regler, informasjon og veiledning om tolv vanlige tiltak.

4. Les om ansvaret du har

Andelseier er juridisk og økonomisk ansvarlig i hele prosessen, også for reparasjoner og økt vedlikeholdsbehov som skulle oppstå som følge av tiltaket.

5. Les om søknaden

Du må søke borettslaget om tillatelse til utbygging eller ombygging. Er det snakk om fasadeendring, må du siden også søke plan- og bygningsetaten.

6. Les om krav til dokumentasjon

Det stilles krav til tegninger og fotos som skal følge søknaden – iblant også tekniske beregninger. Er ikke kravene oppfylt, blir ikke søknaden behandlet.

7. Les om valg av håndverkere

Du skal bruke registrerte håndverksbedrifter med tilstrekkelig faglig kompetanse, gjerne også fra arbeid med bevaringsverdig bebyggelse.

8. Fyll ut søknadsskjema

Du trenger bare bruke ett søknadsskjema.


Dette bør du også lese

  • Gjør deg kjent med hagebyens historie og arkitektur
  • Les hva som er vernet og hvorfor – og hvordan bevaring balanseres mot dagens krav
  • Se hva som ikke er vernet – med likevel verdt å ta vare på