OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Årsmøtet vil ha utredet hageboder

25. juni 2020

Slik gikk det med forslagene til generalforsamlingen 18. juni, der 197 andelseiere var representert. Først og fremst – det blir ingen regler for trampoliner i hagebyen.

Steinar Winther Christensen trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for et benkeforslag fra styret: Styret ville fastslå at trampoliner skal være tillatt, men la til at styret skulle vurdere behovet for retningslinjer. Dette forslaget fikk 71 stemmer, mens 114 stemte mot.

Hageboder

Et overveldende flertall gikk inn for å oversende forslaget om å utrede flere typer uteboder til styret. Jan Fredrik Stoveland-Alfsen fikk klart flertall for tillegget «Styret skal i dialog med Byantikvaren utrede muligheter for utvidelse av tilgang til hageboder og endring av gjeldende retningslinjer som ivaretar dette behovet».

Uteservering

Forslaget om å si nei til en større uteservering med 50 plasser mot Askeladdveien falt. Styret fikk tilslutning til å gå i dialog med de næringsdrivende om gjeldende avtale, med særlig fokus på trafikksikkerhet utenfor bakeriet og pizzeriaen.

Varsling av vedlikehold

Forslaget om å pålegge administrasjonen varslingsfrister for vedlikehold fikk 89 stemmer, men det var ikke nok: To tredjedels flertall kreves for å endre vedtektene.

Tilbakestilling av kjeller

Styrets vedtak om tilbakestilling av kjeller under handikap-garasje i Langlia 11 blir stående. 53 støttet styret, mens 45 støttet forslagsstiller, som mener det er urimelig at kjelleren må fylles igjen når han ikke lenger trenger treningsrommet eller legger leiligheten ut for salg.

Lading i garasjeanlegg

Forslaget om å utrede oppgradering av el-anlegget i garasjene i krysset Langlia-John Colletts allé falt mot to stemmer. Styret er allerede i gang med å utrede ladepunkter i anlegget og vil til høsten legge frem priser på to alternativer, for dem som har garasjeplass.

Vel-kontingent

Forslaget om å innkreve vel-kontingent over husleien fikk overveldende tilslutning. Det sikrer Ullevål Hageby Vel 60 kroner i året fra hver andelseier.

Blomster og bier

Styrets formuleringer om bevaring av artsmangfold og tilrettelegging for pollinerende insekter fikk støtte. Engasjerte beboere vil få plass til blomstereng på fellesområder. Veikanter vil først bli slått sent på sommeren. Borettslaget vil plante vekster med pollen og unngå kjemiske plantevernmidler.

Kunstis Eventyrplassen

Forslaget om å utrede kunstis på Eventyrplassen falt mot tre stemmer.

Gaustad-utbyggingen

Forslaget om å skrive høringsuttalelse om sykehusutbyggingen på Gaustad oversendes styret.

Sykkelparkering

Forslaget om å tilrettelegge for flere sykkelparkeringsplasser på Damplassen falt.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500