Gjeldende gebyrsatser i Havebyselskapet.

 •   Saker som behandles administrativt kr. 500,- .

 •  Eierskiftegebyr kr. 3.440.-
 •  Gebyr for bruk av forkjøpsrett kr. 3.440.- (fakt. andelseier direkte)
 •  Forhåndsavklaringsgebyr kr. 3.440,-
 •  Opplysninger til megler kr. 3.330,-

 •  Søknad om utleie kr. 1.000.- pr. søknad.

 •  Gebyr for benyttet forkjøpsrett kr. 3.440,-

 •  Byggesøknader kr. 2.000.- pr. søknad.

 •  Søknad om arealfordeling  kr. 2.000,-

 •  Ankesaker kr. 2.000,- 
   (Beløpet betales ved innlevering av anken. Dersom utbygger gis medhold i anken tilbakebetales gebyret.)

 •  Utomhus-saker kr. 1.000,- pr. søknad for saker som behandles i Utomhusutvalget.

 •  Behandlingsgebyr ved tildeling av garasje / parkeringsplass kr. 1000,-
 •  Garasjer innskudd kr. 16.000,- 

NB! Vi tar forbehold om feil i listen!