OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Kabelnettet oppgraderes

1. mars 2023

Telia informerer

Vi i Telia investerer betydelige beløp i å oppgradere vårt kabelnett, slik at vi kan levere den kapasiteten og hastigheten som våre kunder har behov for. Den nye kontrakten til OSLO HAVEBYSELSKAP inkluderer kostnadsfri oppgradering av kabelnettet.

Oppgraderingen er delt opp i følgende 2 deler:

Del 1: Skifte av utstyr og ny kollektiv avtale for beboerne. (PÅGÅR)
(Utføres før arbeidet på kabelnettet starter.)

I forbindelse med oppgraderingen vil det være noe av utstyret til beboerne som må byttes ut. Dette gjelder blant annet alle som har en eldre TV – dekoder med opptak, som vil få tilbud om å bytte til vår nyeste boks – Telia Box. Samme gjelder de som har et eldre bredbåndsmodem.

Leveransemetoden dere har bestilt innebærer at beboere selv kan velge hvordan de vil få utstyret levert. De vil da motta en SMS hvor de får tilbud om å få utstyr sendt via post kostnadsfritt eller velge å få det levert hjem, med oppkoplingshjelp av Telia Personlig Service.

Beboere som har oppdatert og riktig utstyr vil få beskjed om at de ikke trenger å foreta seg noe.

Den nye kollektive avtalen vil bli igangsatt i forkant av oppgraderingen for å sikre at alle beboere har rett utstyr før entreprenøren kommer. Vi varsler alle beboere per e-post med informasjon om den nye kollektive avtalen.

Ved utsendelse / hjemlevering av nytt utstyr, informasjon og varsling forholder vi oss til de kundene som er registrert i våre systemer.

Del 2: Selve oppgraderingen.
Utførende entreprenør tar direkte kontakt med styret i forkant av oppgraderingen.

Vi har eksterne entreprenører som vil gjennomføre oppgraderingen. Egen informasjon fra den entreprenøren vi samarbeider med i ditt område vil bli ettersendt.

Alle beboere blir varslet i forkant om tidspunkt for kontaktbytte inne i leilighetene. Dette varsles ca. 5 dager før, enten med lapp på dør eller i postkassen.

De som ikke er til stede ved første installasjon, blir varslet om en ny installasjonsdato. Er det beboere som etter andre varsling fortsatt ikke har fått installasjon gjennomført, må de selv bestille dette hos vårt kundesenter til kr 2 095,-, som faktureres den individuelle beboer.

NB! Det er kun den antennekontakten hvor bredbåndsmodemet er koplet opp til, som blir byttet.

Oppgraderingen inkluderer både arbeider utenfor og innenfor OSLO HAVEBYSELSKAP sin eiendom og bygningsmasse. Arbeidene som skal utføres på boligsammenslutningens eiendom går i hovedsak ut på følgende:

• Gjennomgang og bytte av komponenter som forsterkere og avgrenere i OSLO HAVEBYSELSKAP sitt nett, for å sikre at dette holder dagens standard.
• Bytte av 1 stk antennekontakt inne i den enkelte boenhet, dette skjer i prosjektets sluttfase.
• Prosjektet ferdigstilles fra entreprenør og sendes til kvalitetskontroll. Opplastingshastigheten på bredbåndet oppjusteres etter prosjektet er godkjent.

Oppgraderingen tar utgangspunkt i bærekraft og gjenbruk. Inne i bygningsmassen tilstrebes det derfor å gjenbruke alle eksisterende kabler, så langt det lar seg gjøre.

I perioden når oppgraderingen blir gjennomført, vil vår utførende entreprenør ha behov for å gjøre arbeider både utenfor og innenfor boligsammenslutningens bygningsmasse. Det blir allikevel ingen større inngrep for dere i boligsammenslutningen og vi gjør alt for at prosessen er rask og smidig for alle.

Med oppgradering til Docsis 3.1 får borettslaget et fremtidsrettet nettverk med økt kapasitet, bedre stabilitet og alle beboere får vårt nyeste bredbåndsmodem.

Ønsker du å lese mer om selve oppgraderingen kan du lese dette på vår hjemmeside: https://www.telia.no/borettslag/fremtidens-bredband-borettslag/

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500