Nåværende informasjonsflyt skjer gjennom rundskriv og kontinuerlig gjennom havebyens nettside, www.havebyselskapet.no

Som et tiltak for å bedre informasjonen ut til beboerne ønsker styret nå som et nytt tiltak å sende ut felles e-postforsendelser til beboerne i borettslaget. Formålet er å formidle informasjon direkte til beboer på en rask og effektiv måte når det er hensiktsmessig. Denne type informasjon kan være nyhetsbrev fra styret og administrasjon, kvartalsbrev, boligsalg, datoer for innhenting av hageavfall, bildeillustrasjoner med mer.

Dersom det er flere i din husstand som ønsker å være en del av denne felles e-postforsendelsen, så meld inn korrekt e-postadresse til adm@havebyselskapet.no. Og, motsatt, dersom du ønsker å reservere deg mot stå på denne e-postlisten, meld også dette inn til samme epostadresse.

Denne samme informasjonen vil også bli lagt ut på havebyens nettside på vanlig måte. Det vil imidlertid starte et arbeid med å oppgradere nettsiden mht. layout og teknisk plattform som også skal bidra til å bedre informasjonsflyten.