BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • Damplassen 20, leil 331

  Totale felleskostnader kr. 5.224,-. Fellesgjeld kr. 53.114,-.
  Opprinnelig areal 109 m² + tilleggsareal 0 m²: Disp. del av råloft, ca. 25 m2. BRA 122 m², hvorav 109 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 11.900.000,- når utlyst for parallellavklaring. 
  Senere, ca. oktober, ble prisen justert ned til 11.300.000,-
  Solgt 27/3 for kr. 10.750.000,-
  Overtagelse 1. september 2020
  Visning ble avholdt søndag 22/9 og mandag 23/9 2019. Parallellavklart for mer enn 3 måneder siden og ny utlysning er da påkrevd iht borettslagsloven.
  Privat visning for andelseiere kan avtales direkte med megler Anne Hillestad på mobil 99 61 83 65
  Søknadsfrist melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett: 8. april 2020 kl. 12.00


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.