Det kommer 1 komprimatorbil som er på Damplassen fra kl. 16.00 - 18.00 og på Eventyrplassen fra kl. 18.00 -19.00. Her kan alle møte opp med privat hageavfall.
 
Datoer 2015:
7/5, 28/5, 18/6, 20/8, 24/9, 22/10