Nytt fra 2015.

Nå ønsker vi å motta ALLE søknader elektronisk. Bort med 9 papir eksemplarer!. MEN - i tillegg til den elektroniske - VED BYGGESAKER - ett eksemplar på papir. Alle tegninger i målestokk som er beskrevet i «Dokumentasjonskrav» og/eller den målestokk som er angitt på søknadsskjema. Papir søknad sendes pr. post til oss eller leveres her på kontoret. Fristen er fortsatt 3 uker før styremøtedato og alle søknader må være komplette. Vi kan dessverre ikke akseptere at noe opplyses om at ettersendes. Administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for å gå i gjennom alle søknader innen 48 t, om tid og mulighet, etterspørre eventuelle mangler som oppdages og gi en frist til å ettersende. Etter styrets behandling vil vedtak på søknaden sendes elektronisk til søker og eventuelt arkitekt.

Vi håper dette oppleves som en forenkling.