NCC ledningsrenovering informerer.
John Colletts allé og strekket mellom Nils Lauritssøns vei og Langlia. 

Gjennom vårt pågående arbeid med å renovere vannledningene i gatene har vi erfart at ledningene er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette betyr at arbeidet vårt vil ta noe lenger tid enn forventet. 

Vannledningene i John Collets alle har så omfattende hull og sprekker at vi må benytte oss av en annen metode enn den vanlige sprøytingen med polyuretanbelegg. Dette betyr at abonnentene i store deler av John Collets alle vil bli koblet til en helt ny hovedvannledning med et nytt tilkoblingspunkt. Den private stikkledningen til huset vil forbli den samme.

Avløpsrørene i gaten vil også bli fornyet ved at vi trekker inn en glassfiberstrømpe i det eksisterende avløpsrøret. Under denne installeringen kan det forekomme litt lukt fra glassfiberstrømpen.

For at vi skal få koblet stikkledningene fra eiendommene inn på det nye røret må vi grave oss ned på hvert tilkoblingspunkt. Disse gravehullene vil som oftest befinne seg i veien/fortauet og det vil bli satt opp parkering forbudt skilt der hvor vi skal grave for at ikke bilene skal stå i veien for fremdriften i prosjektet. Vi håper dere kan respektere denne skiltingen, hvis ikke er vi nødt til å taue bort bilene. I korte perioder vil også veien kunne bli stengt for gjennomkjøring. 

Utenfor Jca 39 bygger vi en såkalt målekum. Dette er en større kum som skal måle vannføringen og forbruket i området. Her har vi måttet stenge veien til tider for at det skal være mulig for oss å jobbe der  med gravemaskiner og lastebiler. 

I krysset mellom Jca og Jutulveien blir det også nå bygget en relativt stor kum. Her er vi nødt til å stenge veien for å kunne arbeide. Deretter skal vi renovere vannledningene nedover Jca til John Colletts Plass. Det vil også bli bygget noen nye kummer på dette strekket. 

Ifølge fremdriftsplanen skal vi være ferdige med denne kontrakten innen mai 2015, men ettersom kvaliteten på vannrørene er så varierende er det litt vanskelig å si en endelig sluttdato. 

NCC håper dette ikke medfører altfor store utfordringer for andelseiere og beboere i Ullevål Haveby. Er det behov for å komme i kontakt med oss kan siv.ing Paul Henrik Johnsen kontaktes på 415 47 934 eller e-post paul.henrik.johnsen@ncc.no