ANG. NABOVARSEL DATERT 14.2.2014 - ENDRING AV PLANER 

Viser til utsendt nabovarsel datert 14.2.2014 hvor Vann- og avløpsetaten varsler om at det skal bygges ett nedstigningstårn på ca. 7 kvm til målekum MK10 utenfor Johan Colletts alle 39-41 i forbindelse md rehabilitering av hovedvannledning.

Etter tilbakemeldinger fra naboer har Vann- og avløpsetaten valgt å bygge en målekum uten tårn, dvs. målekum med betongplate/dekke på kummen, med vanlig mannehull med kumlokk for tilgang til kummen og eventuelt for å heise deler opp og ned når det måtte bli nødvendig. Det vil bli montert et diskre måleskap ved gjerdet i tilknytting til dette.

Med denne endringen vil naboene slippe å ha et nedstigningstårn like ved sine eiendommer. Arbeidet med dette er planlagt satt i gang i august 2014.

Med hilsen

Egil Svien
Prosjektleder

May-Brit Fjellet
Førstekonsulent