Borettslaget har inngått forsikringsavtale med W.R Berkley Insurance Norway, Polisenr. 102619.

Kontaktpersoner: 
Ammra Bokhari, tlf. 23 27 24 54
Janne Solfrid Vaag, tlf. 23 27 24 55
Sentralbord: 23 27 24 00 

Mellom 1600 og 0800 benyttes alarmtelefon: 67 55 25 00