Provisorisk vanntilførsel.

Til abonnenter i Nils Lauritssøns vei samt Bergsalleen - NCC ledningsrenovering informerer.

Firmaet har fått tildelt kontrakt med Oslo kommune, for renovering av hovedvannledningen hvor deres eiendom er tilknyttet.

Under anleggsperioden vil eiendommen bli tilkoblet en provisorisk vanntilførsel via kum , alternativt innvendig i hus, eller gravehull v/utvendig stoppekran. Vi må også koble fra og plugge innvendig hovedstoppekran.

 

NCC vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for tilkobling.

Tiltakene som skal utføres på hovedvannledningen er rensing og påføring av et innvendig 3mm tykt olyuretanbelegg. Dette gjøres for å stoppe innvendig korrosjon samt å bedre vannkvaliteten. Det skal også graves i vei for etablering av nye kummer. Dette vil i noen tilfeller begrense fremkommeligheten i området, omkjøring vil bli skiltet.

Totalt skal NCC belegge ca. 3200 meter i Ullevål hageby området i 2014. Vi viser også til informasjonsbrev fra Oslo kommune Vann og avløpsetaten utsendt i februar 2014. NCC regner med å starte arbeidet i uke 18.

Eventuelle spørsmål angående ovennevnte kan rettes til NCC v/

Øyvind Enger på telefon: 91 56 57 5791 56 57 57, eller Svein Havik på telefon 99 53 28 86

Vi håper på et positivt samarbeid.

Hilsen NCC ledningsrenovering

Infobrev fra vann og avløpsetaten er vedlagt.