Styret ønsker å nedsette et utvalg som kan vurdere tilrettelegging for el-biler, og se dette i sammenheng med boligsoneparkeringen. Administrasjonen oppfordrer personer som er interessert i dette til å melde seg til administrasjonen.