Dette gjelder for levering av blandet avfall:

Farlig avfall skal IKKE blandes sammen med ordinært avfall - som f.eks: 

  • Olje, maling, lakk, løsemidler, plantervernmidler, batterier, andre kjemikalier, væsker og stoffer
  • Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer
  • Asbestholdige materialer
  • Impregnert- og kreosot behandlet treverk
  • Våtorganisk avfall som matrester etc..
  • Bildekk
  • EE-avfall, elektrisk og elektronisk avfall
  • lsolerglassruter

Ved tømming vil avfallet gjennomgå en mottakskontroll. Eventuelle avvik vil bli utsortert, og det vil bli ilagt ekstra gebyr.

TIL HAGEAVFALL HAR VI EGNE BILER,
DEN FØRSTE KOMMER 24.04. SE VÅRE RUNDSKRIV!