Styret oppfordrer andelseiere til å styrke renholdet av inngangspartier og trapperom i oppgangene, for å begrense smittespredning under koronaepidemien.

Beboere bes også å vise omtanke og omsorg for naboer, særlig de som er eldre og utsatte. Gi gjerne en hjelpende hånd til dem som er isolert hjemme.

Bedre rengjøring

Koronaviruset lever på overflater. Hyppig og grundig håndvask er viktigste tiltaket mot smitte. Men dørhåndtak, postkasser og flater vi berører, kan med fordel rengjøres oftere.
 
Til vanlig skal inngangspartier og trappeoppganger rengjøres minst en gang i uken. Nå kan den som har trappevasken, gå over dørvridere, håndløpere og de mest berørte flatene daglig.
 
Oppganger og fellesrom skal som kjent hovedrengjøres minst en gang i året, ifølge vedtektene. Dette kan være en god tid å gi vegger, trapperekkverk og dører en skikkelig omgang med klut og såpe.
 

Større avstand

Under koronaepidemien skal vi holde større avstand til hverandre, for å forsinke utbruddet. Her er Folkehelseinstituttets anbefalinger som gjelder oss alle:
 
• Dere som bor sammen, kan omgås normalt.
• Du kan ha besøk, men få av gangen.
• Du kan gå ut, men hold avstand til andre – minst én, gjerne to meter.
• Friske barn kan være sammen i små grupper.
• Husk god hånd- og hostehygiene.
• Unngå håndhilsing og klemming utenfor hjemmet.
• Unngå stigmatisering og utestengning.
 
Tiltakene er strengere jo større smittefare du kan utgjøre. Alle skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke, skal være i isolering.
 
Her finner du råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
 

Vær hjelpsom

De som har fått påvist smitte eller testes for koronaviruset, blir isolert. De har ikke lov til å forlate hjemmet og trenger hjelp av andre til å handle. Gi gjerne en håndsrekning.
 
Selv om vi skal holde større avstand, må vi unngå et kaldere samfunn. Vis omsorg for alle omkring deg som opplever usikkerhet og føler bekymring og engstelse.
 
Eldre og andre i risikogruppene får mindre besøk. Jobber som brått er blitt usikre og barnehager og skoler som er stengt, sliter på barnefamiliene. Vær vennlig, vis omtanke.