Det er uvanlig at en elg slår seg til ro over flere uker så langt ned i byen, men det som lokker er særlig knopper og kvister på frukttrærne, og at det er mindre snø her enn i Marka.

TIPS TIL HVORDAN FORHOLDE SEG TIL ELGEN

Beboere i området har vært i kontakt med Bymiljøetaten og Politiet for å informere om dyret og spørre om hvordan de skal forholde seg til elgen:

  1. Elgen må få være mest mulig i fred. Ikke kom for nær!
  2. Hunder må holdes i bånd og på god avstand fra elgen.
  3. Barn bør også holdes på betryggende avstand, og ikke lage mye støy.
  4. Ikke legg ut mat til elgen, da dette kan forlenge elgens opphold i bebyggelsen og øke faren for uheldige situasjoner.

Dette er en god anledning til å snakke med barna om hvordan de bør oppføre seg overfor skogens konge. Kunnskapen kan barna kan ta med seg videre dersom de skulle møte en elg uten at foreldrene er til stede.

Elgen trenger mye ro for å tygge drøv og fordøye den tungt fordøyelige plantekosten. På dagtid ligger den gjerne stille i et fredelig hjørne av en hage, mens den er mer aktiv om natta.

ELG KAN VÆRE FARLIG

Elger er store dyr som man skal ha respekt for. Det kan oppstå farlige situasjoner med elg både i trafikken og hvis en elg føler seg truet av folk eller hunder som kommer for nær. Bymiljøetaten har fulgt med på elgen - den er uvanlig tolerant overfor mennesker.

Så langt har vi ikke observert eller fått melding om at elgen har oppført seg aggressivt eller at den har forårsaket farlige situasjoner i trafikken. Ved ett tilfelle gjorde den riktig nok et lite utfall mot en person som sto og filmet. Vi vurderer ikke denne situasjonen som et reelt angrep, men snarere at elgen ville markere seg og skape seg et rom for å kunne passere fotografen. Denne typen atferd er imidlertid et klart signal fra elgen om at man har kommet for nær, og da må man trekke seg unna. Det samme gjelder hvis elgen legger ørene bakover eller tramper i bakken.

TILBAKE TIL SKOGEN?

I fjor vinter var det en elg som oppholdt seg på Tåsen i en lang periode. Det oppsto ikke farlige situasjoner, og elgen fant veien tilbake til skogen på egen hånd da vinteren tok slutt. Vi håper elgen på Ullevål gjør det samme ganske snart. Inntil dette skjer følger vi situasjonen tett og ber om at folk tar hensyn.

ozio_gallery_nano