Blandet avfall (rydding i kjellere og loft, ikke farlig avfall ‘*)  

Tirsdag 28. og onsdag 29/4 - 2 komprimatorbiler

Rute bil 1
 
Damplassen 7
16.00 - 18.00
Ullevålsalléen7krysset Elgveien
18.00 - 19.00
John Colletts allé 72
20.00 - 20.00

 

Rute bil 2  
Moltke Moes vei v/snuplassen      16.00 - 17.00
Eventyrveien v/ nr.6-8   17.00 - 19.00
Vålveien v/krysset Askeladdveien   19.00 - 20.00

 

*) Farlig avfall kan leveres/settes inne i bakgården den aktuelle dagen

 

HAGEAVFALL hentes

Torsdag 7/5  - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen     16.00 - 19.00
1 bil på Eventyrplassen 16.00 - 19.00
 
Deretter 1 komprimatorbil torsdag:
14/5, 11/6, 28/8, 24/9 og 15/10
som er på Damplassen fra   kl. 16.00 - 18.00 og på Eventyrplassen fra kl. 18.00 - 19.00.