Nå starter den fysiske oppgraderingen av deres TV/ bredbåndsnett. 

I dag vil det bli delt ut informasjon til beboere og vi regner med å være ferdige til uke 16. Det meste av arbeidet er beregnet ferdig 2 uker tidligere og det vil kun være innmåling og kvalitetssikring de 2 siste ukene. 

Montørene må inn i fellesområder for å få tilgang til alle fordelere. Så de vil bli å se utenfor vinduer og i oppganger.