Byantikvaren fraråder, på generelt grunnlag, etablering av utvendige rømningsstiger i Ullevål hageby. De ser det som en svært uheldig fasadeendring, som vil få store konsekvenser for Havebyens arkitektoniske og visuelle uttrykk. Byantikvaren anbefaler i stedet kompenserende tiltak innvendig for å ivareta brannsikkerheten. En brannkonsulent vil kunne ta stilling til hva det må innebære. 
 
Vi informerer med dette om at styret i Havebyen har vedtatt at det ikke tillates å sette opp denne typen brannstiger. Alternativt kan det monteres innvendig tau-stiger eller rømningstau.