Vi er gjort kjent med at det er observert av andelseiere at dører er blitt merket med liten blå teipbit. Teipbit fjernet, dagen etter gul tusjstrek på alarmskiltet. Dette er en kjent metode ofte før innbrudd og bl.a. oppdaget av flere i Bærum. Vi ber alle være ekstra årvåkne og peker igjen på viktigheten av å ha felles inngangsdører lukket og låst.