Artikkelindeks

De opprinnelige baderommene i Hagebyen er ikke bygget for å kunne dusje rett på gulvet. Ved dusjing rett på gulvet, må gulv og vegg bygges etter anbefalinger fra Norges Byggforskningsinstitutt. Det er utarbeidet retningslinjer for bygging av bad og våtrom.

Vi henstiller våre beboere til å kontakte administrasjonen for å få opplysninger om spesielle bestemmelser for bad og våtrom (B 8).

Riktig bruk av materialer ved utbedring/oppussing er meget vesentlig. Derfor er det svært viktig at arbeidet blir utført av godkjent våtromsentreprenør. Arbeidet med kontroll av baderom som er under oppussing vil bli gitt høy prioritet også fremover.