Artikkelindeks

Kloakkrørene i Hagebyen er for en stor del de opprinnelige. Disse rørene har med tiden fått forskyvninger og er innvendige svært rue. Det skal det svært lite til før det fører til full kloakkstopp. Borettslaget tar sikte på rehabilitering av kloakkledningsnettet. Dette arbeidet vil pågå gjennom flere år. Det er utført spyling av flere strekk.