Artikkelindeks

Hagevanningsanlegget består for en stor del av galvaniserte rør. Disse ruster og går tett relativt raskt. Rusten fra rørene ødelegger kranpakningene på tappestedet. Oppstår det skader, blir disse utbedret ved av/på stengning av anlegget.