Artikkelindeks

Årlig kontroll og vedlikehold av tak innebærer utbedring av piper, gradrenner og takrenner/nedløp. I tillegg kommer reparasjon av innrapporterte skader og mangler. Det er i 2004 utført et betydelig arbeid med utbedring av tak og takskader og oppfølging av dette arbeidet vil fortsette i årene fremover. Det må forventes bruk av betydelige midler for vedlikehold av tak, samt utbedring av piper.