Artikkelindeks

Snørydding blir i vintersesongen utført av selskapets egne ansatte. Kvartalsveiene blir feiet ved eget/innleid hjelp. Parkerte biler og sykler i kvartalene utgjør fortsatt et problem for arbeidet med snøbrøyting. Selskapet brøyter Eventyrplassen. Skøyteisen blir etablert og vedlikeholdt.

Selskapet har gitt økonomisk støtte til Vannførelagets arrangementer. Eventyrplassen Vannførerlag.