Artikkelindeks

Borettslaget har fra 2005 inngått avtale med Park- og landskapspleie, som skal utføre vedlikehold i fellesområder. Borettslaget har ansvar for beskjæring av planter (trær og hekker), gjødsling, fjerning av ugras og villskudd, klargjøring av bed, klipping av hekker/busker og ugras, luking og bruk av prefix, planting av hekkeplanter og klipping av 7.487 m2 plen, samt rydding og bortkjøring.

Kirsebær- og epletrærne på østsiden av Sognsveien ble beskåret. En stor del av kirsebærtrærne er angrepet av sopp (grå Monilia). Selskapet har til nå ikke funnet en pålitelig løsning for å erstatte de trær som er døde, men det er igangsatt et prosjekt med testfelt i Jutulveien. der er det plantet ulike type trær som skal følges tett for å finne frem til en type tre som er resistente mot tresykdommer. Utskiftingen av alle kirsebærtrærne vil representere en betydelig kostnad over flere år.

Samferdselsetaten v/Oslo vei har ansvaret for grøntarealene langs John Colletts allé. Dette omfatter både plenklipping og beskjæring av trær. Samferdselsetaten v/Oslo vei foretok beskjæring av trær, men ikke plenklipping.