Artikkelindeks

Det er ønskelig at andelseiere selv bidrar til oppussing av oppganger og nødvendige utgifter til maling og redskap fås refundert etter søknad, under forutsetning av at borettslaget har disponible budsjettmidler. Selskapet er behjelpelig med fargekart, rådgiving mm.

Dører mellom felles trappeoppgang og leiligheter skal beholde sitt opprinnelige utseende med fyllingsdører og glass. Utbedring av eksisterende dører foretas der dette er mulig.

Ved utbedring av dører kan andelseiere montere nye F-30S dør lik opprinnelig dør med speil og glass, under forutsetning av at de selv betaler differansen mellom prisen på slik dør og utbedringskostnadene på gammel dør.