Artikkelindeks

Fasadeoppussing innebærer nedhugging av gammel puss, rengjøring (tørr sandblåsing) av overflater, grunning med grunningsmørtel, nytt pusslag brettskures og deretter påføres nytt fargeskikt som stenkpuss. I tillegg kommer arbeid med sokler og istandsettelse av trapper, inngangspartier og utelamper, takrenner/nedløp, gjerder og hagearbeid.