BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • Hjorteveien 2, leil 106

  Totale felleskostnader kr. 5.871,-. Fellesgjeld kr. 76.863,-.
  Opprinnelig areal 96 m² + tilleggsareal 58 m²: BTA 194 , BRA 174 m², hvorav 153 m² er P-rom.
  Prisantydning = verditakst kr. 14.950.000,-. 
  Visninger: etter avtale med megler Anne Hillestad, mobil 99 61 83 65  
  Søknadsfrist MULIG bruk av forkjøpsrett: torsdag 31/8 2017 kl. 12.00
 • Ullevålsalléen 38, leilighet 066

  Totale felleskostnader kr. 3.131,-. Fellesgjeld kr. 39.124,-.
  Opprinnelig areal 51 m² + tilleggsareal 26 m²: BRA 77 m², hvorav 77 m² er P-rom.
  Prisantydning = verditakst kr. 7.950.000,-. 
  Visninger: søndag 27/8 kl 14.30 - 15.30 og mandag 28/8 kl. 17.00 – 18.00  
  Søknadsfrist MULIG bruk av forkjøpsrett: onsdag 30/8 2017 kl. 12.00
 • Stiftamtmann Kaas vei 3, leil 070

  Totale felleskostnader kr. 3.307,-. Fellesgjeld kr. 41.566,-.
  Opprinnelig areal 57 m² + tilleggsareal 23 m²: BRA 83 m², hvorav 80 m² er P-rom.
  Prisantydning = verditakst kr.7.890.000,-. 
  Visninger: søndag 27/8 kl 14.15 - 15.15 og mandag 28/8 kl. 18.15 – 19.15  
  Søknadsfrist MULIG bruk av forkjøpsrett: tirsdag 29/8 2017 kl. 12.00
 • Ullevålsalléen 40, leilighet 070

  Totale felleskostnader kr. 2.413,-. Fellesgjeld kr. 29.234,-.
  Opprinnelig areal 50 m²/56 m² (skråtak). Godkjent arealfordeling foreligger, råloft kan søkes utbygget (ca. 20 m2)
  Prisantydning = verditakst kr. 4.000.000,-.
  Visninger: søndag 20/8 kl 13.30 - 14.30 og mandag 21/8 kl. 17.00 – 18.00 
  Søknadsfrist MULIG bruk av forkjøpsrett: onsdag 23/8 2017 kl. 12.00


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.