BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • Moltke Moes vei 3, leil 510

  Totale felleskostnader kr. 3.283,-. Fellesgjeld kr. 37.538,-.
  Opprinnelig areal 41 m² + tilleggsareal 46m²: BRA 87 m², hvorav 87 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 8.900.000,-. 
  Visninger: Lørdag 18/8 kl. 13.30 – 14.30 og mandag 20/8 2018 kl. 17.00 – 18.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: tirsdag 21/8 2018 kl. 12.00

   

 • Sognsveien 53, leil 481

  Totale felleskostnader kr. 4.256,-. Fellesgjeld kr. 49.733,-.
  Opprinnelig areal 61 m² + tilleggsareal 50m²: BRA 129 m², hvorav 111 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 10.000.000,-. 
  Visninger: Søndag 19/8 kl. 13.00 – 14.00 og mandag 20/8 2018 kl. 17.30 – 18.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: mandag 20/8 2018 kl. 12.00

   


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.