BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • Sognsveien 16, leil 389

  Totale felleskostnader kr. 3.578,-. Fellesgjeld kr. 45.010,-.
  Opprinnelig areal 38 m² + tilleggsareal 58 m²: BRA 99 m², hvorav 96 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 11.450.000,-. 
  Visninger: torsdag 5/9 kl. 17-18 og søndag 8/9 kl. 13.00-14.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: mandag 9. september 2019 kl. 12.00
 • Langlia 7, leil 289

  Totale felleskostnader kr. 6.820,-. Fellesgjeld kr. 75.788,-.
  Opprinnelig areal 114 m² + tilleggsareal 52 m²: BRA 191 m², hvorav 166 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 16.000.000,-. 
  Visninger: søndag 25/8 kl. 13.00-14.00 og mandag 26/8 kl. 18.30-19.30 
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: mandag 26. august 2019 kl. 12.00


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.