BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • Sognsveien 34, leil 428

  Totale felleskostnader kr. 4.311,-. Fellesgjeld kr. 46.682,-.
  Opprinnelig areal 58 m² + tilleggsareal 52 m²: BRA 110 m², hvorav 107 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 9.850.000,-. 
  Visninger: Søndag 26/5 ’19 kl. 13.30 - 14.30 og mandag 27/5 ’19 kl. 17.30 – 18.30
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: tirsdag 28/5 ’19 kl. 12.00
 • Damplassen 4, leil 186

  Totale felleskostnader kr. 4.723,-. Fellesgjeld kr. 51.458,-.
  Opprinnelig areal 99 m² + tilleggsareal 0 m²: BRA 100 m², hvorav 99 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 10.900.000,-. 
  Visninger: Søndag 26/5 ’19 kl. 12.30 - 13.30 og mandag 27/5 ’19 kl. 17.00 – 18.00
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: tirsdag 28/5 ’19 kl. 12.00
 • Askeladdveien 9, leil 387

  Totale felleskostnader kr. 6.331,-. Fellesgjeld kr. 70.113,-.
  Opprinnelig areal 89 m² + tilleggsareal 75 m²: BTA 171 m², hvorav 164 m² er P-rom.
  Pris kr. 18.000.000,-. Overtagelse 1/10 2019.
  Privatvisning: Tirsdag 9/4 ’19 kl. 17.00 – 18.00
  Frist melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett: torsdag 25/4 ’19 kl. 12.00


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.