BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • John Colletts allé 5, leil 001

  Totale felleskostnader kr. 5.425,-. Fellesgjeld kr. 64.404,-.
  Opprinnelig areal 88 m² + tilleggsareal 47m²: BRA 135 m², hvorav 135 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 13.900.000,-. 
  Visninger: Søndag 3/6 kl. 13.00 – 14.00 og mandag 4/6 2018 kl. 17.00 – 18.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: mandag 4/6 2018 kl. 12.00

   

 • Hjorteveien 9, leil 113

  Totale felleskostnader kr.5.576,-. Fellesgjeld kr. 66.311,-.
  Opprinnelig areal 97 m² + tilleggsareal 41m²: BRA 176 m², hvorav 138 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 13.500.000,-. 
  Visninger: Søndag 3/6 kl. 14.30 – 15.30 og mandag 4/6 2018 kl. 18.00 – 19.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: mandag 4/6 2018 kl. 12.00

   

 • Moltke Moes vei 3, leil 512

  Totale felleskostnader kr.3.858,-. Fellesgjeld kr. 44.741,-.
  Opprinnelig areal 61 m² + tilleggsareal 35m²: BRA 97 m², hvorav 96 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 10.200.000,-. 
  Visninger: Søndag 27/5 kl. 15.00 – 16.00 og mandag 28/5 2018 kl. 17.00 – 18.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: torsdag 31/5 2018 kl. 12.00
 • Moltke Moes vei 1, leil 502

  Totale felleskostnader kr.4.045,-. Fellesgjeld kr. 47.111,-.
  Opprinnelig areal 58 m² + tilleggsareal 47m²: BRA 108 m², hvorav 105 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 10.500.000,-. 
  Visninger: Søndag 27/5 kl. 16.00 – 17.00 og tirsdag 29/5 2018 kl. 17.00 – 18.00.
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: torsdag 31/5 2018 kl. 12.00


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.