UHU har fått ny leder, Kamilla Borgnes. Hun er utdannet landskapsarkitekt og er uteksaminert fra Ås i 2013. Hun er 26 år og har jobbet i seksjon Park- og friområder i Bymiljøetaten siden 2013.

Vi ønsker henne velkommen.