Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet arrangerer dette kurset om tilrettelegging av grøntområder for humler og andre pollinerende insekter. Håpet er at vi kan bedre humlenes kår i vårt område ved å få flest mulig til å tilrettelegge for dem, ved å ha blomsterbed med humlevennlige planter og kanskje sette ut humlekasser der de kan bo. 
 
Vi vil gjerne spesielt invitere dere i Ullevål Hageby til å delta på kurskvelden den 5. juni. Dere er jo et stort borettslag med svære grøntarealer, både fellesarealer og parseller tilhørende enkeltleiligheter. Mange beboere steller sine hageparseller fint, og det er ofte en fryd å svinge innom hagebyens bakhager og uterom. Vi har tro på at både Hagebyselskapet som organisasjon og mange beboere vil ha stor interesse av kurset. Se https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/bmv/
for flere opplysninger om kurset og humleprosjektet vårt!
 
Kurset er en del av prosjektet «Humler og blomster i nabolagene våre» som vi i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet har satt i gang. Vi er inspirert av Oslo miljøhovedstad, og vi har fått støtte fra Oslo Kommunes ordning for urbant landbruk (se https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/urbant-landbruk/hva-er-urbant-landbruk/)
Se også gjerne oppslaget i Nordre Aker Budstikke etter kurset som vi hadde i Bakkehaugen 26. mars. Vi har nå i mai etablert et humlevennlig bed ved Bakkehaugen kirke, og Tåsen speidergruppe har satt ut humlekasser ved kirka.
 
Følg med på menighetens nettsider for informasjon om kommende aktiviteter med humler på plakaten! Vi ønsker bl.a. å arrangere en lokal humlevandring, og vi skal ha «Blomstermesse» i Bakkehaugen kirke 16. juni.
Vennlig hilsen Miljøgruppa i BMVA menighet