Byantikvaren kommer og holder et foredrag før generalforsamlingen konstitueres. Når den offisielle delen av generalforsamlingen er avsluttet vil trafikkutvalget rapportere om trafikk, parkering og el-bil lading osv.