I forbindelse med at Ullevål Hageby fyller 100 år i år, vil Hagebybladet utgi en jubileumsbok.

Et kapittel vil omhandle krigen og fredsavslutningen. Hvis du husker noe fra krigen, eller kjenner til noen som bodde i området vårt da, er det kjempefint om du kan ta kontakt med historiker Guri Hjeltnes, tlf.:  452 30 353, epost: guri.hjeltnes@bi.no