Bystyret i Oslo vedtok 16/12 2015 at det skal kreves inn eiendomsskatt på boliger i Oslo. Det vil være borettslaget/boligaksjeselskapet som eier av eiendommen, som vil være ansvarlig for eiendomsskatten og motta en samlet regning for hele laget/selskapet. 

De som vil få eiendomsskatt vil få dette fakturert sammen med felleskostnadene for november og desember måned. Alle som har en ligningsverdi på primærbolig over 1.250.000,- (1/4 del av boligens markedsverdi) vil få eiendomsskatt. Borettslagets administrasjon kan kontaktes om man ønsker å vite nøyaktig hvilket beløp kommunen vil kreve.  

Vi refererer også til rundskriv 4 og 13/2016. 

Se gjerne: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

Det vil komme en reportasje om eiendomsskatt i Ullevål Hageby i Hagebybladet nr 3/2016.