Styret har vært opptatt av å få en god avtale på plass med nye eiere av næringslokalene tilhørende COOP som hensyntar andelseiere, beboere og nye eiere. Styret er fornøyd med det konseptet som nå foreligger. Avtalen med nye eiere, Damplassen 2 AS, er i disse dager signert. Vi ønsker med dette å bekrefte det som er skrevet i Havebybladet 1/16. Lokalene som i dag benyttes av COOP og Indigo vil bli til Damplassen Kolonial og Pizza Lofthus Samvirkelag. 31. mai stenger COOP og Indigo sine dører og Damplassen 2 AS håper å kunne invitere til åpning i november 2016.